• „Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa”

    Jesper Juul

Zapraszamy na terapię zajęciową i terapię intergracji sensorycznej (SI)

Gabinet Dorotka w Pszczynie powstał z myślą o dzieciach, które borykają się z różnymi problemami w rozwoju. Podczas indywidulanej pracy z dzieckiem dobieramy zajęcia i aktywności, które wspomagają rozwój psychoruchowy dziecka, poprawiają jego funkcjonowanie oraz pomagają zniwelować istniejące zaburzenia. W ramach spotkań podpowiadamy Rodzicom, w co i jak się bawić, i pokazujemy, że zabawa może być jednocześnie nauką i pracą. Wierzymy, iż odpowienia zabawa jest lepsza niż zabawka!

Terapia integracji sensorycznej (SI)

Prawidłowa inte­gracja sen­so­ryczna jest pod­stawą roz­woju. Deficyty w tym zakresie są przy­czyną wielu pro­blemów obser­wo­wa­nych u dzieci, począwszy od trud­ności w uczeniu się, a skoń­czywszy na zabu­rze­niach sfery spo­łecznej i emocjonalnej.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Głównym celem metody jest rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni. Zajęcia wspomagają rozwój sprawności ruchowej, dzięki czemu stymulowany jest rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Terapia zajęciowa

Podczas spotkań wspomagamy rozwój psychoruchowy dziecka i pomagamy zniwelować istniejące zaburzenia. Podpowiadamy także Rodzicom, w co się bawić – bo zabawa może być jednocześnie nauką i pracą, a odpowienia zabawa jest ważniejsza niż zabawka!

Terapia bilateralna

Integracja bilateralna to koordynacja obu stron ciała w ruchu, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie danej czynności przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchu drugiej. Podczas zajęć dzieci poznają schemat swojego ciała, uczą się odnajdywać je w przestrzeni i wykonywać prawidłowe wzorce ruchowe.

Galeria

Jak do nas trafić?

„Może się wydawać, że bawiące się dziecko niczego się nie uczy, chociaż właśnie… uczy się uczyć”

(A. Jean Ayres)